Публiкацiї

Живлення для старту

05/02/2019

«Все починається з малого, а врожай - з насіння!». З кожним роком ця фраза набуває все більшої значимості, але що ж вона означає? У даній статті хочеться висвітлити питання не якості посівного матеріалу, методів механічної чи агрохімічної підготовки ґрунту до сівби і, навіть, не засобів захисту. Забезпечення насінини необхідним комплексом поживних речовин уже на етапі сівби і проростання – питання, яким задаються далеко не всі, але  воно, в свою чергу, є одним з основних і його  важко переоцінити.

Для нормального росту і розвитку рослин, їм необхідна велика кількість елементів мінерального живлення, але тільки за умови правильного балансу між ними ми матимемо змогу отримати високий і якісний урожай. Ви скажете: «У ґрунті є вся таблиця елементів мінерального живлення. Яка потреба в тому, аби наносити їх ще й на насіння?». Так, матимете рацію, але слід подумати й про те, в якій формі та за яких  показників температури, pH і вологості ґрунту поживні речовини будуть засвоюватися рослинами. Саме тому, передпосівна обробка насіння комплексом елементів мінерального живлення та фітогормонів має бути невід’ємною частиною сучасної інтенсивної системи вирощування сільськогосподарських культур.

Мідь для злакових культур - це далеко не останній мікроелемент. Адже вона бере участь у процесі метаболізму азоту та синтезі вуглеводів. Не остання роль міді й у синтезі лігніну, який не тільки забезпечує міцність клітинної стінки, а й запобігає в’яненню рослин.

Марганець - один із основних мікроелементів для проходження всіх окисно-відновних реакцій у злакових рослин. Завдяки йому, насінина, яка починає проростати, здатна швидко та ефективно синтезувати ферменти, використовувати всі внутрішні запаси енергії, після чого перейти до росту й розвитку. Також марганець бере участь у киснеутворювальній частині фотосинтезу та  відіграє важливу роль у роботі імунної системи.

Цинк на етапі проростання у злакових культур бере участь у синтезі і пришвидшеному функціонуванні клітинних мембран, у наслідок чого покращується рух води та фітогормонів між усіма клітинами та органелами. Окрім того, рух поживних речовин, засвоєних уже з ґрунту, також покращується. Не менш важливе значення цинк відіграє у захисті рослин від різного роду стресів, бере участь у роботі імунної системи та механізмі синтезу білків.

Молібден. У пшениці та кукурудзи цей мікроелемент переважно накопичується в молодих зростаючих органах, входить до складу ферментів, що регулюють азотний обмін у рослинах, бере участь у синтезі нуклеїнових кислот (РНК і ДНК) і вітамінів, регулює фотосинтез та бере участь у низці окисно-відновних реакцій.

Отже, передпосівна обробка насіння низкою необхідних елементів мінерального живлення є важливим та ефективним методом для досягнення максимальної реалізації потенціалу рослин.

  Вуксал Теріос Універсал – комплексна висококонцентрована суспензія для передпосівної обробки посівного матеріалу багатьох сільськогосподарських культур. Спеціальні добавки, які входять до складу суспензії, забезпечують рівномірний розподіл препарату та якісне прилипання до поверхні насіннєвого матеріалу.

Вуксал Теріос Універсал активізує фізіолого-біохімічні процеси у насінні, що проростає, і цим самим підвищує його енергію проростання та польову схожість.

Склад Вуксал Теріос Універсал розроблений таким чином, щоб будь-яка культура отримала необхідний запас елементів мінерального живлення на початкових етапах росту і розвитку.

Згідно результатів проведених досліджень на пшениці озимій сорту Платін у ТОВ «Чорна Кам’янка» Черкаської області, використання Вуксал Теріос Універсал для передпосівної обробки насіння нормою  1 л/т, забезпечило  отримання вищої врожайності у порівнянні з виробничим контролем на 1,5 ц/га, що становило 3,1%  прибавки.


      

Варіант

  Фаза внесення

Норма внесення

  Урожайність ц/га

 Прибавка

 Затрати

Дохід

  ц

 %

 EURО/га

 EURО/га

Контроль

 48,7

Вуксал

Теріос Універсал

 Обробка насіння

 ВВСН 00

 1,0 л/т

 50,2

  1,5

   3,1

 4,9

 24,6


За результатами проведених досліджень на DLG Україна в Київській області встановлено, що застосування  1 л/т Вуксал Теріос Універсал для передпосівної обробки насіння пшениці озимої сорту Колонія, забезпечило отримання 3,5 ц/га прибавки  врожаю, а це додатково 4,7% у порівнянні із контролем.

  Варіант

     Фаза внесення

  Норма внесення

  Урожайність ц/га

 Прибавка

     Затрати

      Дохід

      ц

%

      EURО/га

     EURО/га

  Контроль

      74,7

Вуксал

Теріос Універсал

 Обробка насіння

 ВВСН 00

   1,0 л/т

      78,2

     3,5

       4,7

        4,9

         63,9

Також Вуксал Теріос Універсал  проявив ефективність під час вирощування пшениці ярої у Республіці Казахстан, де клімат різко континентальний, посушливий, зі спекою влітку й холодною малосніжною зимою. Річна сума опадів на півночі за середньобагаторічними показниками складає біля 300 мм, а на півдні зменшується до 200 мм і нижче.

Господарство: ТОО «Єн Дала», Казахстан, Акмолінська область, Рахимжана Кошкарбаєва (Романівка). Сорт: Астана-1. Ґрунт: Сірий опідзолений. Попередник: пар. Норма висіву: 80 кг/га.

  

   Варіант

    Фаза внесення

  Норма внесення

   Урожайність ц/га

Прибавка

      Затрати

        Дохід

      ц

       %

      EURО/га

      EURО/га

  Контроль

20,5

Вуксал

Теріос Універсал

    Обробка насіння

           ВВСН 00

  1,0 л/т

22,9

     2,4

      11,8

          2,0

           20,0

За  використання Вуксал Теріос Універсал 1 л/т для передпосівної обробки насіння, було отримано підвищення врожайності зерна у порівнянні з контролем на 2,4 ц/га або 11,8%.

Зважаючи на те, що передпосівна обробка насіння відіграє фундаментальну роль у сучасній інтенсивній технології реалізації максимального потенціалу сільськогосподарських культур, Компанія ТОВ «Уніфер» рекомендує використання Вуксал Теріос Універсал у нормі 1-1,4 л/т насіння. Адже передпосівна обробка насіння на сьогодні є чи не найменш затратним агрозаходом, який при цьому залишається чи не найбільш економічно ефективним.

Також у портфоліо компанії ТОВ «Уніфер» для передпосівної обробки насіння зернових культур є суспензії Вуксал Теріос Vita та Вуксал Теріос Zn.

 

Інші публікації