Публiкацiї

Особливості позакореневого живлення кукурудзи

15/04/2019

«Ложка добра до обіду». Або іншими словами – все треба робити вчасно.

Потреба кукурудзи в поживних речовинах залежить від потенціалу врожаю. Сучасні високоврожайні гібриди кукурудзи потребують досить великої кількості макро- і мікроелементів. В середньому для формування 1 т зерна і відповідної кількості побічної продукції кукурудза вирористовує 24–32 кг азоту, 10–14 кг фосфору, 25–35 кг калію, по 6–10 кг магнію і кальцію, 3–4 кг сірки, 14 г бору, 10 г міді, 110 г марганцю, 0,9 г молібдену, 30 г цинку, 150 г заліза.

Компанія Уніфер пропонує систему впливу на урожайність і якість кукурудзи.

У розвитку рослин кукурудзи можна виділити дві критичні фази щодо забезпеченості їх елементами живлення: фази 3-5 та 8–10 листків. У перший період кукурудза починає формувати генеративні органи, які визначають майбутній урожай, а саме відбувається диференціація конуса наростання волоті, а також закладається та диференціюється конус наростання майбутнього жіночого суцвіття (качана). Оптимальне забезпечення рослин кукурудзи елементами живлення в цей період, особливо, фосфором і цинком, визначає кількість качанів на рослині та кількість рядів у них.

Рослини засвоюють тільки водорозчинний фосфор в окисленій формі ортофосфату (H2PO4або HPO4 2-). Засвоєння фосфору рослинами кукурудзи із ґрунту на початкових фазах росту досить часто стає неможливим через зниження температури нижче 10-12 °C або через недостатнє зволоження, тому що цей елемент стає недоступним. Недостатнє живлення фосфором викликає порушення процесів метаболізму, веде до сповільнення росту кореневої системи рослин, спричиняє збій репродуктивних процесів. Ознакою фосфорного голодування є зміна забарвлення листків – вони стають темно-зеленими з фіолетово-пурпуровим відтінком.

Важливо враховувати, що нестачу фосфору в ранні фази росту неможливо компенсувати внесенням його у пізніші строки, бо саме в цей час формуються коренева система, стебло і генеративні органи. Саме тому компанія Уніфер радить для попередження фосфорного голодування на початку вегетації кукурудзи провести позакореневе підживлення одним із трьох Вуксалів, а саме: Р Мах, МакроМікс або Універсал (термін і норми внесення вказані у схемі).

Вони ідеально підходять для сприяння росту та розвитку кореневої системи рослин на початкових етапах вегетації, а також для зменшення стресу рослин, викликаного дефіцитом фосфору. Крім того Вуксали Р Мах, МакроМікс та Універсал мають найкращі буферні властивості та нейтралізують рН робочого розчину, що гарантує оптимальну дію засобів захисту рослин.

Цинк, бор, магній та мідь потрібні у наступну критичну фазу для  кукурудзи (8-10 листків). Рослини ростуть інтенсивно, а тому оптимальне мінеральне живлення в цей період збільшує озерненість качанів та підвищує якість зерна.

 


Цинку належить важлива роль у метаболізмі рослин, бо він є компонентом більш ніж 300 ферментів. Без цинку не відбувається синтез нуклеїнових кислот, оскільки він активує РНК- та ДНК-полімерази, порушується також загальний синтез білків.

Рослини кукурудзи не можуть нормально розвиватися, коли їм не вистачає цинку і з'являються характерні симптоми дефіциту – поява блідо-жовтих смуг на молодих листках з обох боків, які проходять паралельно середній жилці листків. При сильному дефіциті листки набувають червоного забарвлення.

Концентрація цинку в ґрунтовому розчині дуже низька майже в 60% ґрунтів України (в середньому 0,2-0,3 мг/кг ґрунту), що обмежує потенціал врожайності кукурудзи.

 

Вуксал Цинк ПЛЮС – суспензія для позакореневого підживлення рослин, що містить цинк, призначений для попередження та контролю дефіциту цинку у сільськогосподарських культур. Основний компонент суспензії – хелат цинку робить застосування Вуксал Цинк ПЛЮС безпечним порівняно зі стандартними продуктами, що містять оксид цинку.

Вуксал Цинк ПЛЮС забезпечує швидку абсорбцію цинку через листкову поверхню, завдяки рН-реакції продукту 6,5 він абсолютно безпечний для рослинних тканин, не викликає опіків та не розчиняє захисну кутикулу листка.

Бор покращує процеси запилення, запліднення і дихання. Через нестачу бору спостерігається скорочення міжвузлів, зменшення листкової поверхні, деформація качанів, які частково не містять насіння. Для поліпшення борного живлення, перед цвітінням рекомендуємо проводити позакореневе підживлення висококонцентрованою суспензією Вуксал Борон рН, яка забезпечить рослини кукурудзи швидкодоступним бором та іншими важливими мікро- і макроелементами. Крім того це інноваційна формуляція, яка має властивості рН-коректора, кондиціонера жорсткої води, сурфактанта, прилипача, реактиватора в’язкого осаду, що збільшує ефективність дії й засобів захисту рослин.

За нестачі сірки і магнію гальмується ріст рослин, знижується ефективність фотосинтезу і дихання, погіршується азотне живлення, спостерігається гірша виповненість качана зерном (череззерниця), листки набувають світло-зеленого або жовтого кольору внаслідок розпаду хлорофілу.

Досить важливими для повноцінного живлення кукурудзи є й інші мікроелементи, такі як мідь, марганець і залізо. Мідь, наприклад, активує окисно-відновні процеси, впливає на збільшення вмісту білка і цукру в зерні, підвищує врожайність, стійкість до ураження хворобами. Залізо бере участь в утворенні хлорофілу, процесі фотосинтезу і синтезі білків. Марганець активізує ферментативні процеси, бере участь у відновленні нітратів, у процесах фотосинтезу, синтезу білків. Компенсувати нестачу магнію, сірки, міді, марганцю і заліза та поліпшити живлення кукурудзи у фазу інтенсивного росту можна за допомогою листкового підживлення суспензіями Вуксал Мікроплант і Вуксал Grain.

Під час всього періоду вегетації рослини кукурудзи піддаються негативному впливу біотичних і абіотичних чинників, що призводить до не розкриття потенціалу високоврожайного гібриду. Для підвищення стресостійкості та стимуляції ростових процесів рекомендуємо застосовувати листкове підживлення впродовж вегетації культури Вуксалами біостимуляторами-антистресантами рослинного походження Вуксал БІО Аміноплант, Вуксал БІО Аскофол або Вуксал БІО Vita.

Застосовуйте інноваційні суспензії Вуксал у системі листкового живлення кукурудзи і отримуйте високі й якісні врожаї.

 

Інші публікації